ช่องทางติดต่อสถานทูตไทยใน กัมพูชา ช่วยเหลือคนไทยในกรณีฉุกเฉิน

0
163

เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้เผยแพร่การบริการของสถานทูต การช่วยเหลือคนไทยใน กัมพูชา กรณีฉุกเฉิน และวิธีติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ระบุรายละเอียดว่า เหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น คนไทยเสียชีวิต/ประสบอุบัติเหตุ/หนังสือเดินทางทูกขโมย

หมายเลขฉุกเฉินสถานเอกอัครราชทูต 077 888 114 (โทรจากในกัมพูชา) หรือ +855 77 888 144 (โทรจากนอกกัมพูชา) หมายเลข call center 24 ชั่วโมง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย +66 2 572 8442

สอบถามข้อมูลทั่วไป (อาทิ การทำหนังสือเดินทางไทย ทะเบียนนิติราษฎร์ นิติกรณ์ วีซ่าไทยสำหรับชาวต่างชาติ)
ข้อมูลบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ www.thaiembassy.org/phnompenh/th/services
หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
โทร +855 23 726 306 – 10 ต่อ 104
Email: [email protected]
Line ID: Thaiphnompenh
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.00 น. – 17.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.