ฮีโร่มาแล้ว! กรุงไทย โดดอุ้ม การบินไทย ออกบัตรเติมเงินให้พนักงานใช้

0
113

ฮีโร่มาแล้ว! กรุงไทย โดดอุ้ม การบินไทย ออกบัตรเติมเงินให้พนักงานใช้

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้งดจ่ายน้ำมันให้กับบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา หลังการบินไทย ยื่นศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูกิจการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยขณะนี้สถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ได้ปฏิเสธการเติมน้ำมันด้วยบัตร Fleet Card หรือบัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน ของบริษัท ซึ่งฝ่ายบัญชีของบริษัทได้รับทราบปัญหา และได้ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จำกัด เพื่อขอออกเป็น Prepaid Card หรือบัตรเติมเงินที่บริษัทต้องทำการเติมเงินสดเข้าไปในบัตร ไปใช้เติมน้ำมันแทนการใช้ Fleet Card แล้ว

ฝ่ายบัญชี จึงได้ขอให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรเติมน้ำมันในภารกิจของบริษัท จัดทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงในต้นสังกัดของตนเอง เพื่อขออนุมัติและส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อขอออกบัตรเติมเงิน โดยจะต้องแจ้งชื่อหน่วยงาน ทะเบียนรถยนต์ที่ใช้กับบัตรเติมเงิน และรายชื่อเจ้าหน้าที่และเบรอ์ติดต่อที่รับผิดชอบในการประสานงาน

“สำหรับกรณีเร่งด่วนระหว่างที่รอการดำเนินการออกบัตรเติมเงิน ยังไม่เสร็จ ให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมัน จัดทำหนังสือถึงฝ่ายบัญชี เพื่อขอเบิกเงินสดไปก่อน โดย คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์บริษัทจะสามารถออกบัตรเติมเงินได้”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.