เกษตรกรได้แล้ว 6.2 ล้านคน วงเงิน 3.1 หมื่นล้าน เบรกจ่าย 9 หมื่นขรก.

0
134

เกษตรกรรับแล้ว 6.2 ล้านคน วงเงิน 3.1 หมื่นล้าน ชะลอจ่าย 9 หมื่นขรก. รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาตั้งแต่วันที่ 19-28 พ.ค.2563 รวมทั้งสิ้น 31,391 ราย จำนวน 31,685 เรื่อง

วันที่ 29 พ.ค. รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอให้ชะลอการโอนเงินให้แก่ข้าราชการที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 91,426 ราย ดังนั้นขณะนี้จึงยังไม่โอนเงินให้แก่ข้าราชการที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรดังกล่าว

ล่าสุดเมื่อ 28 พ.ค. ธ.ก.ส.สรุปยอดโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร เข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15–28 พ.ค.2563 รวม 11 วัน จำนวน 6,211,592 ราย วงเงิน 31,057.96 ล้านบาท โดยวันที่ 28 พ.ค.2563 โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร 490,818 ราย จำนวนเงิน 2,454.09 ล้านบาท

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด

สำหรับการรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาตั้งแต่วันที่ 19-28 พ.ค.2563 รวมทั้งสิ้น 31,391 รายจำนวน 31,685 เรื่อง จำแนกเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 1.กรมส่งเสริมการเกษตร 28,890 เรื่อง 2.กรมปศุสัตว์ 1,956 เรื่อง 3.กรมประมง 289 เรื่อง

4.การยางแห่งประเทศไทย 501 เรื่อง 5.นักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย 39 เรื่อง 6.กรมหม่อนไหม 7 เรื่อง และ 7.กรมสรรพสามิต(ทะเบียนยาสูบ) 3 เรื่อง

ทั้งนี้ หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาแล้ว 1,540 เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานรับผิดชอบ 28,709 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ 1,436 เรื่อง

กรณีที่เกษตรกรไม่มีชื่อ หรือถูกตัดสิทธิ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองที่หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาจากเกษตรกร และสามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ได้ทางเว็บไซต์ www.moac.go.th ซึ่งในการอุทธรณ์เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคจะทำการตรวจสอบข้อมูลการอุทธรณ์และส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบซึ่งใช้ระยะเวลา 3 วัน และจึงส่งให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.