7 เงื่อนไขต้องปฏิบัติ เปิดร้านตัดผม สุ่มตรวจผิด-ปิดทันที

0
97

7 เงื่อนไขต้องปฏิบัติ เปิดร้านตัดผม สุ่มตรวจผิด-ปิดทันที งดเว้นบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสถูกสารคัดหลั่งหรือเลือด

วันที่ 3 พ.ค. หลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนปรน 6 กิจกรรมเป็นวันแรก ในจำนวนนี้รวมถึงร้านตัดผมด้วย โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้า ร้านตัดผมแทบทุกแห่ง เนืองแน่นไปด้วยลูกค้าที่ต่างตั้งแถวรอคิวใช้บริการ ทั้งสุภาพบุรุษและสตรี

แต่ต้องงดเว้นบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสถูกสารคัดหลั่งหรือเลือด เช่น แคะหู ตัดขนจมูก ทำเล็บ งดเว้นบริการที่มีระยะเวลานาน เช่น ทำสีผม ยืดผม จัดให้มีระบบนัดคิวล่วงหน้า และให้มารับบริการตามเวลานัด โดยไม่มีการนั่งรอคิวภายในร้าน

งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่ไม่สามารถทำความสะอาดทันทีหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนได้ เช่น อุปกรณ์แต่งหน้า

ส่วนแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

1.ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการ ให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2.ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร
3.ควรให้มีฉากกั้นในการให้บริการ และลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นระหว่างให้บริการ
4.ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง เท่าที่จำเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
5.ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ
6.จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี
7.อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้ตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไป สถานพยาบาล เช่น กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงาน และสังเกต อาการตนเองที่บ้าน

โดยวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ. สสจ. หรืออสม. จะลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง และสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ในเกณฑ์การให้บริการข้อใด จะให้หยุดให้บริการและปรับปรุงการบริการจนกว่าจะผ่านเกณฑ์

อ่านข่าว ‘วิษณุ’ ชี้มาตรการผ่อนปรน ต้องเช็กทุกวัน ถ้าเปิดแล้วติด-ตายกันเยอะ อีกวันสั่งปิดทันที

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.