ครม.เห็นชอบ เราเที่ยวด้วยกัน ทุ่ม 2 หมื่นล้าน เปิดลงทะเบียน 15 ก.ค.

0
65

ครม.เห็นชอบ เราเที่ยวด้วยกัน ทุ่ม 2 หมื่นล้าน เปิดลงทะเบียน 15 ก.ค. รัฐสนับสนุนค่าที่พัก 5 ล้านคืน ค่าใช้จ่ายแหล่งท่องเที่ยว 5 ล้านสิทธิ์ ค่าตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ

วันที่ 30 มิ.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจาการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านการเห็นชอบในหลักการจากครม.ไปแล้ว โดยใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท จำนวน 22,400 ล้านบาท มีระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.2563

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน มี 3 รายการย่อยคือ รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก 5 ล้านคืน สนับสนุนค่าใช้จ่ายร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว 5 ล้านสิทธิ์ และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรม (รวมโฮมสเตย์) เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. โดยราคาค่าห้องพักโรงแรมต้องไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการจองที่พักออนไลน์ ในเวลาเดียวกัน และตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.เป็นต้นไป จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ในวันที่ 15 ก.ค.

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบอีก โครงการกําลังใจ เป็นการให้เงินค่าใช้จ่ายเดินทางอบรม ดูงานคนละ 2,000 บาท กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 1.2 ล้านคน โดยมีเงื่อนไขต้องซื้อแพ็กเกจทัวร์จากผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ ซึ่งจะช่วยเหลือและเยียวยา ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ และเป็นการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ซบเซาอันเนื่องมาจากการระบาดโควิด-19 ด้วย

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ คาดว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวและสายการบิน โดยประมาณการรายได้ทางตรงแก่ผู้ประกอบการรวมไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท และสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวมไม่น้อยกว่า 26,127 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า 726,127 แสนล้านบาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.